Meesterlijkgroen.nl

Duurzaam en gezond!

Wat is duurzaam beleggen?

Nu de spaarrente bij de meeste banken tot onder de 1% is gezakt levert sparen weinig tot geen rendement meer op. Om toch rendement te behalen is beleggen een goede optie. Let wel op dat beleggen niet voor iedereen de juiste keuze is, daarnaast kun je alleen beleggen met je vrije vermogen. 

Binnen de beleggingswereld wordt duurzaam beleggen steeds populairder. Bij duurzaam beleggen wordt naast financiële doelen ook rekening gehouden met de gevolgen voor de maatschappij en het milieu. Bij duurzaam beleggen wordt belegt in duurzame fondsen. Deze fondsen investeren in bedrijven die zich inspannen voor een betere toekomst zoals mensenrechten en klimaatverandering. Deze vorm van beleggen wordt ook wel groen beleggen, verantwoord beleggen of ethisch beleggen genoemd.

Wat valt er onder duurzaam beleggen?

Er bestaat geen eenduidige definitie over wat er wel en niet onder duurzaamheid wordt verstaan. Dit is vaak per persoon of organisatie verschillend. Er zijn verschillende internationale standaarden opgesteld die wereldwijd omarmd worden door duurzame beleggers. Een van deze standaarden is 10 principes van de UN Global Compact.

De 10 principes van het UN Global Compact van de Verenigde Naties bestaan uit 4 hoofdonderwerpen: mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. De mensenrechten zijn afgeleid van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De arbeids principes zijn afgeleid de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over fundamentele beginselen en rechten op het werk. De milieu principes zijn afgeleid van de Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling. Het anticorruptie principe is afgeleid van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie.

Wat is het verschil tussen gewoon beleggen en duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen werkt hetzelfde als normaal beleggen. Je koopt aandelen van bedrijven of je belegt in beleggingsfondsen. Het verschil tussen beleggen of duurzaam beleggen zit in de bedrijven of fondsen waarin je belegt. Duurzame beleggingen worden beoordeeld op Environmental (milieuaspecten), Social (sociale aspecten) en Governance (bestuurlijke aspecten) criteria, afgekort ESG criteria. 

Er zijn twee methodes om duurzaamheidscriteria te gebruiken, de uitsluitingsmethode en de best-in-class methode. De methode van uitsluitingen is de meest traditionele methode om bedrijven wel of niet uit te sluiten van duurzaam beleggen. De best-in-class methode is iets verfijnder.

De uitsluitingsmethode

Bij de uitsluitingsmethode wordt er niet belegd in bedrijven die niet aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoen. Dit zijn vaak bedrijven die wapens produceren, mensenrechten schenden of een negatieve impact op het milieu hebben. 

De best-in-class methode

Bij de best-in-class methode wordt binnen een bepaalde sector alleen belegt in de best presterende bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Deze methode voorkomt dat een gehele sector uitgesloten wordt. Het uitsluiten van sectoren kan namelijk een negatief effect hebben op de spreiding en het rendement van een beleggingsportefeuille.

Waarom zou je duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen levert een maatschappelijk voordeel op. Je steunt duurzame projecten of bedrijven en je voorkomt dat bedrijven jouw investering misbruiken voor inhumane of milieuonvriendelijke praktijken. 

Beleggen brengt risico’s met zich mee, je kunt je gehele investering of een deel van je investering verliezen maar beleggen kan je ook financieel rendement opleveren. Laat je goed adviseren voordat je gaat beleggen en voorkom dat je onnodig risico loopt.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2023 Meesterlijkgroen.nl