Meesterlijkgroen.nl

Duurzaam en gezond!

Duurzaam kantoor landschapsplan voor landgoed De Reehorst

In 2015 werden de plannen voor een nieuw kantoor van Tridos Bank op landgoed De Reehorst te Driebergen-Rijsenburg uitgerold. Het kantoor moest passen in de duurzame visie van de bank en moest een positieve bijdrage leveren aan de bestaande Ecologische hoofdstructuur. In 2017 is de uitvoering van het plan gestart met de oplevering in 2019. Het uitwerken van het plan en de uitvoering daarvan is uitgevoerd door Copijn landschapsarchitecten.

Ecologische hoofdstructuur

Het plan moest uitgevoerd worden in De Reehorst, wat ligt in een Ecologische hoofdstructuur. Dat wil zeggen dat we bij het uitwerken van het plan rekening moesten houden met de ecologie en dat we de dierenpopulatie in de regio zoveel mogelijk wilden behouden en waar mogelijk uitbreiden. Om het project zo duurzaam mogelijk uit te voeren, hebben wij de impact voor de omgeving zo minimaal mogelijk gemaakt en in sommige gevallen weten te verbeteren.

Het behouden van de flora en fauna

Voordat we begonnen met de uitvoer van het plan is de flora en fauna van de omgeving in kaart gebracht. Met behulp van deze informatie is het ontwerp uitgewerkt waarbij verzekerd werd dat we de planten en dieren in de omgeving niet zouden verstoren. Een voorbeeld hiervan is het aanbrengen van amberkleurige verlichting op bepaalde plekken, zodat de vliegroutes van de vleermuizen onaangetast zouden blijven. Daarnaast zijn er nestkasten voor vogels geplaatst, hebben we ruimtes gecreƫerd voor amfibieƫn en hebben we begroeide daken gerealiseerd.

Een van de specialiteiten van Copijn is het verplanten van bomen. Hierdoor zijn we in staat geweest om vier monumentale beuken te behouden en is er 20.000 m2 nieuw bos gerealiseerd. In dit nieuwe bos zijn Hazelaars, bramen- en frambozenstruiken geplaatst.

Groenaanleg en beheer

Copijn groenaanleg en beheer realiseert en onderhoudt complexe binnen- en buitenruimten. Ook zijn zij gespecialiseerd in daktuinen en groene wanden. Copijn onderscheidt zich door de passie voor de natuurlijk en jarenlange ervaring en kennis rondom zowel buiten als binnen beplanting. Hierdoor zijn zij de specialist die groene totaalconcepten van begin tot eind kunnen realiseren. Van ontwerp tot en met de uitvoering en het beheer.  

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2023 Meesterlijkgroen.nl