Meesterlijkgroen.nl

Duurzaam en gezond!

Duurzame inzetbaarheid in de zorg

Wist je dat zorgmedewerkers meer zorg gebruiken dan gemiddeld? Dan hebben we het voornamelijk over fysiotherapie en psychische zorg. Door alle bezuinigingen afgelopen jaren en de opkomende vergrijzing wordt er veel van zorgmedewerkers gevraagd. Werken in de zorg is een uitdaging! Gelukkig is duurzame inzetbaarheid een onderwerp dat binnen zorg- en welzijnsorganisaties steeds vaker op de agenda staat.

Wat verstaan we onder duurzame inzetbaarheid in de zorg? 

Als we spreken over duurzaam inzetbaar hebben we het over werkvermogen, vitaliteit en employability. Duurzaam inzetbare zorgmedewerkers kunnen hun werkzaamheden zowel fysiek als mentaal goed aan. Ze voeren hun werk met energie uit en zijn in staat hun werk nu en in de toekomst te behouden. 

Opdrachten en werkzaamheden moeten voor zorgmedewerkers realiseerbaar zijn om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te blijven functioneren. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid zowel bij de werkgever als bij de werknemer. 

Het belang van duurzame inzetbare zorgmedewerkers

Duurzaam inzetbare zorgmedewerkers zijn erg belangrijk voor een zorgorganisatie. Elke organisatie wil natuurlijk fysiek en mentaal gezonde zorgmedewerkers die stuk voor stuk gelukkig en met plezier naar het werk gaan. Dit heeft tevens minder uitval binnen zorgorganisaties tot gevolg. Bij zorgmedewerkers die altijd op hun tenen lopen en geen werkgeluk ervaren ligt een burn-out op de loer. Natuurlijk wil jij als zorgorganisatie zo veel mogelijk jouw personeel behouden in plaats van op zoek te moeten gaan naar nieuwe gekwalificeerde personeelsleden.

Wat draagt bij aan duurzaam inzetbaar zorgpersoneel?

Uiteraard heb je voor het realiseren van duurzaam inzetbaar zorgpersoneel een zeer uitgebreid beleidsplan nodig welke je door kunt voeren in de gehele organisatie. Toch lichten we graag een tweetal punten uit die van belang zijn bij de realisatie van duurzaam inzetbaar personeel en zeker een plek verdienen in dat beleidsplan. 

Houd medewerkers betrokken

Het is van belang om jouw medewerkers betrokken te houden bij je organisatie. Hierdoor versterk je het positieve gevoel tussen zorgmedewerker en zorgorganisatie, wat zich bij de zorgmedewerker zal uiten in meer energie op de werkvloer. Dit bereik je door jouw medewerkers inspraak te geven. Ga luisteren naar de verhalen en meningen op de werkvloer. Wat vinden mensen van hun werk? En hoe denken ze over de organisatie? Als zich problemen of pijnpunten voordoen, kan de organisatie daar op tijd op inspelen. Help medewerkers op deze manier om in beweging blijven. 

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is voor iedereen belangrijk. Er zijn meerdere onderzoeken die aantonen dat persoonlijke ontwikkeling bijdraagt aan het zelfvertrouwen van medewerkers en een positieve uitwerking hebben op het werkgeluk. Mensen willen van toegevoegde waarde kunnen zijn voor een organisatie en daar draagt groei en ontwikkeling natuurlijk aan bij. Bied zorgmedewerkers daarom een breed opleidingsaanbod aan. Beperk je niet alleen tot opleidingen die bijdragen aan vaktechnische kennis, maar bied ook opleidingen aan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling: timemanagement, mindfulness, etc. Beperk je hierin niet tot alleen jongere medewerkers, maar bied oudere medewerkers dezelfde mogelijkheden. 

Kom je erachter dat het beleidsplan binnen jouw organisatie voor duurzame inzetbaarheid nog wel wat verbeteringen kan gebruiken? Ga dan met je medewerkers om de tafel zitten. Want duurzame inzetbaarheid verdient veel aandacht binnen de zorgsector. 

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2023 Meesterlijkgroen.nl