Meesterlijkgroen.nl

Duurzaam en gezond!

De milieuvoordelen van ondernemen in de cloud

Werken in de cloud kent veel voordelen. Vaak denken ondernemers in eerste instantie aan de financiƫle en technologische voordelen, maar de cloud heeft ook enorme voordelen voor het milieu. Het feit dat steeds meer organisaties in de cloud gaan werken heeft een grote, positieve impact op de samenleving. Het energieverbruik wordt met 93% verminderd, er is minder afval en ook de CO2 uitstoot ligt 98% lager. Wil je een mooie stap maken in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen? Dan is een cloud oplossing ideaal!

Verlaging van broeikasgassen

Gedurende de gehele levenscyclus van een serveromgeving worden er broeikasgassen geproduceerd. Denk hierbij aan de productie van materialen, het assembleren en transporteren van de apparatuur, het gebruik van de apparatuur en natuurlijk het afvoeren wanneer de levenscyclus eindigt. Uit onderzoek is gebleken dat de cloud een groot effect heeft op de CO2 uitstoot. Door gebruik te maken van een cloud oplossing kan de uitstoot van dertig tot negentig procent gereduceerd worden.

Vermindering van energieverbruik

Er is een grote hoeveelheid stroom nodig om op locatie een serveromgeving te draaien. Er zijn een constante stroomvoorziening en een koelsysteem nodig. Om een beeld te schetsen: in de Verenigde Staten wordt bijna twee procent van het totale energieverbruik door datacenters verbruikt. Door meer in de cloud te werken daalt het energieverbruik aanzienlijk.

Gebruik van andere energiebronnen

Er zijn al datacenters die overgestapt zijn naar andere energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie. Hiermee kunnen veel energiekosten en CO2 uitstoot bespaard worden.

Dematerialisatie

Fysieke producten worden vervangen door virtuele opties. Denk bijvoorbeeld aan een archief met mappen dat nu digitaal opgeslagen wordt. Er worden minder machines gebruikt, waardoor er minder energie nodig is en dus een lagere impact op het milieu gerealiseerd wordt.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2022 Meesterlijkgroen.nl